Motor Yenileme Nedir?

Günümüzde çok hızla gelişen sanayi, toplumunun ayrılmaz bir parçası ve önemli bir yatırım kalemi olan taşıt araçlarının kalbi sayılan motorlar çalışma koşullarına bağlı olarak aşınırlar ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkar.

Motor yenileme çalışarak aşınmış bir motorun araç üretici firma spesifikasyonlarına uymayan parçalarının yenilenerek tekrar çalışmaya hazır hale getirilmesidir.

Ülkemizde 15 milyondan fazla içten yanmalı motor olduğu göz önüne alındığında, Türkiye motor yenileme sektörünün büyüklüğü fark edilebilir.