Sıkça Sorulan Sorular

GMY firmalarının diğer motor yenileme atölyelerinden farkları nelerdir?
Ülkemizde motor yenileme firmaları için 'uygulanması zorunlu' standartlar bulunmamasından dolayı, motor yenileme sektöründe hizmet veren yaklaşık 1200 motor ve kapak revizyon firmasının çoğunluğu üretici firmaların standartlarından uzaktır!

GMY servis sistemindeki firmalar ise eksiksiz makine parkına, kalibre edilmiş ekipmanlara, yüksek teknoloji cihazlara, eğitimli personele, özel raporlama sistemlerine ve yeni gelişen motorlar hakkında GMY Genel Merkez'in teknik desteğine sahiptir. Ayrıca kalitenin sürekliliğinin sağlanması amacıyla GMY servis noktaları özel denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Rektifiye edilen bir motor orijinal fabrika üretimi kadar sağlıklı olabilir mi?
Rektifiye edilen bir motorun orijinal fabrika üretimi kadar sağlıklı olabilmesinin yolu revizyon esnasında orijinal fabrika üretim değerlerine göre islenmesine, revizyon esnasında orijinal yedek parça kullanılmasına ve motorun montajının fabrika standartlarına göre gerçekleştirilmesine bağlıdır!

Bir motorun ne kadar yağ eksiltmesi normaldir?
İçten yanmalı motorlarda yağın temel görevi motordaki toplam sürtünmeyi azaltmak ve sürtünen parçaları aşınmaya karsı korumaktır. Pistonlar, segmanlar ve motor bloğu arasında sürekli olarak bulunan bir miktar yağ motordaki her bir patlamada az bir miktarda yanar ve yanmış yağlar egzoz gazları ile birlikte motordan uzaklaştırılır. Bundan dolayı içten yanmalı motorların hepsi bir miktar yağ eksiltmektedir.

Değişik çalışma koşulları için her bir patlamada yanma odasına ulaşacak yağın miktarı motor üretimi sırasında tasarlanır. Dolayısıyla bir motorun ideal yağ eksiltme miktarı ancak motor üreticisi firma tarafından açıklanabilir.

Bununla birlikte birçok benzinli ve dizel motor için yağ eksiltme miktarının üst limiti 1 lt/1.000 km olarak kabul edilmektedir.

Bir motor niye rektifiye edilir?
İçten yanmalı motorlarda motorun hareketli parçaları birbirlerine sürterek zamanla aşınırlar. Bir süre sonra parçalar arasında yağ filminin muntazam oluşmaması, kompresyon kaçaklarının artması ve yağın yakıta aşırı miktarda karışarak yanması sonucu motor başlangıçta göstermiş olduğu performanstan uzaklaşır ve motorda güç düşmesi gözlenir.

Rektifiye (daha doğrusu motor yenileme) esnasında motorun aşınmış parçaları orijinal fabrika üretimi değerleri doğrultusunda yenilenerek motor çalışmaya hazır hale getirilir.

Biodizel nedir?
Biodizel bitkisel, hayvansal yani her türlü organik yağın alkol ile reaksiyona sokulması sonucu üretilebilen, normal dizel yakıta alternatif bir yakıt türüdür. Genel üretim sekli yağın %10 oranında metanol alkol ile reaksiyona sokulması ve reaksiyon sonucu oluşan yakıttan gliserinin ayrıştırılması seklindedir.

Biodizel yapımında kullanılan yağların eski veya yeni olmasının önemi yoktur, dolayısıyla atik yağlar (kızartma yağları dahil olmak üzere) biodizel yapımında kullanılabilir. Bununla birlikte egzoz emisyon oranlarının düşük olması, kükürt içermemesi ve duman yapmaması biodizelin çevreci yakıt olarak bilinmesine neden olmaktadır.

AB topluluğu 2005 yılından başlayarak fosil yakıtlara belirli oranlarda bio-yakıtların katılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Biodizel kullanmanın motora zararı var midir?
Uygun şekilde üretilmiş ve önerilen oranlarda yakıta karıştırılmış biodizel kullanımı motora herhangi bir zarar vermemektedir. Ülkemizde yaşanan biodizel arızalarının baslıca iki nedeni şunlardır:

-Biodizelin önerilen oranlarda yakıta karıştırılmaması:
Biodizelin yanma sonucu motorine göre daha düşük isi vermesi ve saf kullanıldığı zaman motor aksamındaki doğal lastik ve kauçuk malzemeleri ile reaksiyona girmesi ve parçalamasından dolayı yakıta belirli oranlarda karıştırılması gerekmektedir. Ülkemizdeki çoğu uygulamanın aksine biodizelin yakıt içerisindeki oranı kesinlikle %20'yi geçmemelidir.

-Biodizel üretimi esnasında gliserinin tam olarak ayrıştırılmaması:
Ülkemizde yüzlerce biodizel üreticisi arasında üretim lisansı sahibi firmaların azınlıkta olmasından dolayı üretim esnasında uygun prosedürler izlenmemekte ve biodizelin içerisindeki gliserin ayrıştırılamamaktadır. Motorun yanma odasına püskürtülen gliserin:
- Piston tepesinin değişik bölgelerine çökelme yaparak pistonların bölgesel erimesine, 
- Segman kanalları arasında birikip yanarak segmanların kanallarında kilitlenmesine,
- Yanma sonucu oluşan gazlara karışarak kerterdeki yağın jelleşmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı Avrupa Birliği’nde çevre dostu olarak bilinen biodizel, ülkemizde araç sahiplerinin korkulu rüyası olmaktadır.